Skip to main content

SKINFINITY - UVJETI KORIŠTENJA

Informacije o društvu

Skinfinity d.o.o. – za proizvodnju parfema i toaletno- kozmetičkih preparata
Sjedište: Lisičina 14, 10000 Zagreb, Hrvatska.
OIB: 44492873225.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Uprava: Jela Bošnjak Ramljak; Mateja Bošnjak.

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 04655486

IBAN: HR0723600001102581299 otvoren kod Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Bana Josipa Jelačića 10.

Adresa e-pošte: info@skinfinity.hr.
Telefonski broj: +385 1 7077 610

Značenje izraza navedenih u ovim uvjetima

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu, od Članka 57. do Članka 80., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18)

 1. Prodavatelj – trgovačko društvo Skinfinity d.o.o.,Lisičina 14, 10000 Zagreb, OIB: HR35409850545.
 2. Skinfinity stranice – web stranica u vlasništvu Prodavatelja.
 3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.
 4. Korisnik Skinfinity stranica – svaka osoba koja Skinfinity stranice koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
 5. Korištenje Skinfinity stranica – pristup stranicama www.skinfinity.hr ili www.skinfinity.eu radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.
 6. Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem Skinfinity stranica.
 7. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na Skinfinity stranicama, a koje je moguće kupiti putem web trgovina.

Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na Skinfinity internet stranicama je trgovačko društvo Skinfinity d.o.o. (u daljnjem tekstu Skinfinity). Korištenjem usluga Skinfinity stranica, web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Skinfinity web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Skinfinity web trgovina, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Skinfinity stranica i online kupnje.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici Skinfinity stranica dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nude Skinfinity stranice.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj Skinfinity stranica zbog čega su Korisnici Skinfinity stranica dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na službenim Skinfinity web stranicama.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Skinfinity stranicama i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Skinfinity stranica ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Skinfinity stranica.

Skinfinity sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Skinfinity ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Webshop - Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko kupac upise ispravne tražene podatke na za to predviđenom mjestu na Skinfinity stranicama. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz infomrmacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Skinfinity za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac popunjavanjem forme i zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Skinfinitya, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda putem Skinfinity web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.
 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene prijave (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na Skinfinity stranicama a uz svaki proizvod navedeni su opisi proizvoda i cijena proizvoda .
 5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Dodaj u košaricu“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kreni na plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Kupovina“na kojoj je potrebno unijeti podatke o kupcu i adrese dostave.
 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Naručiti/Plati“ na stranici „Kupovina“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o odaslanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.
 8. Kupac se slaže da proizvode kupljene tokom promotivnih razdoblja, na popustu ili ostalim promocijama gdje je cijena proizvoda snižena ne može reklamirati niti zatražiti povrat i odriče se takvog prava.
 9. Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke u tom slučaju molimo Kupca da pošiljku ne preuzima. Ukoliko Kupac oštećenje utvrdi nakon otvaranja pošiljke, molimo da sačuva originalnu ambalažu i prijavu podnese na email: info@skinfinity.hr kako bi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom u slijedećim postocima:
  • 0% ako proizvod nije korišten i ambalaža je bez nedostataka
  • 15% ako je oštećena ambalaža
  • 25% ako nema ambalaže

Cijene

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u fizičkim trgovinama budu različite od cijena na Skinfinity stranicama.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
 3. Cijena je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod. Proces upisivanja cijene na web stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog ljudskog faktora. Takve situacije su izvanredne i za njih se Skinfinity d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima. Skinfinity će biti prisiljena obavijestiti kupce o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni i nemogućnosti isporuke za naručeni proizvod sa krivom cijenom po konkretnoj narudžbi.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećojtečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Dostava

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod NAPOMENA, kako bi mogli Vašu želju prenijeti dostavnoj službi. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod , račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Cijene dostave istaknute su na Skinfinity stranicama i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Cijena dostave za Hrvatsku iznosi:

 • Dostava na kućnu adresu u roku 2-4 radna dana – cijena dostave je 30,00 kn za narudžbe do 299,99 kn
 • Dostava na kućnu adresu u roku 2-4 radna dana – besplatna dostava za narudžbe od 300,00 kn i više

Navedeni rokovi dostave vrijede za većinu destinacija u Hrvatskoj  (za otoke i manja mjesta, pošiljke se dostavljaju prema rasporedu kurirske službe).

Cijena dostave za zemlje EU:

 • Slovenija, Mađarska, Slovačka, Austrija, Češka: cijena dostave na kućnu adresu u roku 1-4 radna dana  – 146,00 kn
 • Poljska, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Luksemburg: cijena dostave na kućnu adresu u roku 3-5 radna dana  – 150,00 kn
 • Rumunjska, Italija, Bugarska, Danska, Velika Britanija, Irska: cijena dostave na kućnu adresu u roku 3-5 radna dana  – 238,00 kn
 • Litva, Latvija, Estonija, Švedska, Grčka, Finska, Francuska: cijena dostave na kućnu adresu u roku 4-6 radna dana  – 257,00 kn
 • Španjolska, Portugal: cijena dostave na kućnu adresu u roku 4-6 radna dana  – 333,00 kn

Nakon izvršene i vidljive uplate narudžbe, primit ćete:

 • potvrdu narudžbe putem e-mail-a
 • obavijest da je narudžba poslana GLS-om putem e-maila s brojem pošiljke, najčešće u roku 1 radnog dana od potvrde narudžbe
 • najavu da Vam pošiljka stiže na adresu, SMS-om ako ste ostavili broj mobitela

Isporuku pošiljke možete pratiti putem GLS Track & Trace sustava.

Plaćanje

Načini plaćanja:

 • Pouzećem – u gotovini jednokratno
 • Mastercard®, Visa i Maestro® – jednokratno
 • American Express® – jednokratno
 • Diners – jednokratno

Kada je izvršena i vidljiva uplata ( pouzećem nakon plaćanja djelatniku kurirske službe ) smatra se da je sklopljen kupoprodajni ugovor.

Prilikom plaćanja pouzećem, narudžba se plaća u točnom iznosu djelatniku kurirske službe prilikom preuzimanja paketa.

Izjava o sigurnosti plaćanja

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Upute za sigurnu internetsku kupovinu potražite ovdje (3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu).

Reklamacije

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obaviještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

U slučaju oštećenja sadržaja pošiljke ili pošiljka ne sadržava naručeno i kupljeno, kontaktirajte nas na e-mail info@skinfinity.hr bez odgode.

Proizvode kupljene tokom promotivnih razdoblja, popusta i ostalih promocija gdje je cijena proizvoda snižena nije moguće reklamirati.

Raskid ugovora i povrat

 1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu početne stanice pod ”Uvjeti korištenja” (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača – Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Skinfinity d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
 4. Izjavom poslanom poštom (na Skinfinity d.o.o., Lisičina 14, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na info@skinfinity.hr, u kojoj je potrebno navesti: Broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
 5. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Skinfinity zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Skinfinity može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
 6. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Skinfinity d.o.o., Lisičina14 , 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Skinfinityu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
 7. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@skinfinity.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
 8. Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 9. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Skinfinityu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Skinfinity o jednostranom raskidu Ugovora.

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Skinfinity ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Skinfinity za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora Skinfinity ima pravo, sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, od Korisnika i Kupca zatražiti, prikupiti i obrađivati osobne podatke navedene u Politici o zaštiti privatnosti. Sklapanjem ugovora Kupac daje svoju privolu za upotrebu tako prikupljenih osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni.

Izjava o kolačićima

Kako bi stranice skinfinity.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Skinfinity prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranica www.skinfinity.hr i www.skinfinity.eu internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Skinfinity web trgovina.

Ostale odredbe

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na Skinfinity stranicama samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na Skinfinity stranicama, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja Skinfinity stranica na drugim web stranicama je zabranjen.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova Skinfinity stranica trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

 • se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
 • se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji
 • postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

 • adresu: Skinfinity d.o.o., Lisičina 14 , 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefon/fax: +385 1 7077 610
 • e-mail: info@skinfinity.hr
[la_btn title=”Natrag u trgovinu” shape=”rounded” color=”primary” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fskinfinity.eu%2Ftrgovina%2F|title:Trgovina||”]